การสร้างข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ไอเท็มน่าสนใจ